Pravidla jsou platná od 19. 05. 2010.

Tato pravidla udržují úroveň tohoto webu, není třeba se jich obávat!

1) Pravidla pro komentáře, diskuzi, profil studenta, hlášky a otázky- návštěvníci mají ZAKÁZÁNO:

 1. vyjadřovat se urážlivě, vulgárně k někomu (i s cenzurou - Ty jsi ale k*áva.), VÝJIMKU tvoří cenzurované výrazy hvězdičkou, které nejsou urážlivé a jsou "synonymy" k vlastnostem, ... (Je s ním p*del.)
 2. propagovat pornografii
 3. psát nesmyslné příspěvky
 4. psát provokativní, rasistické, nevhodné, urážlivé a posměvačné příspěvky
 5. vyhrožovat
 6. vkládat stejné příspěvky
 7. nadužívání smajíků
 8. spamovat (Za spam se považuje jakýkoliv příspěvek, který se netýká dané rubriky nebo nemá žádnou významovou hodnotu - nevím, NO COMMENT, ... + i samotné smajlík(y) bez textu)
 9. (U KOMENTÁŘŮ + bod 2)

2) Komentáře - uživatelé mají dále ZAKÁZÁNO:

 1. opakovaně diskutovat - vkládat reakce na předchozí komentáře (k tomu slouží výhradně diskuze)
 2. vkládat odkazy a obsah netýkající se osoby nebo předmětu
 3. komentovat svůj profil (lze prominout, ale komentáře typu: tak to jsem já, samotné smajlíky nebo bezvýznamné komentáře budou ihned smazány)

3) Profilová fotografie

 1. musí být na ní dotyčná osoba rozpoznatelná
 2. musí mít rozlišení nejméně 640 × 480 pixelů
 3. osoba musí být na ní sama (vyjma osoby v pozadí)
 4. musí být aktuální
 5. musí se jednat o portrét

4) Údaje na profil studenta:

 1. údaje musí být pravdivé - očividně nepravdivé údaje nemají významovou hodnotu a budou odstraněny
 2. údaje v profilu nesmí být samozřejmě v rozporu s bodem 1)

5) Fotogalerie:

 1. fotografie se musí týkat třídních záležitostí nebo záležitostí studentů třídy na internátu
 2. nesmí být nevhodná

6) Soubory (tj. sdílená složka):

 1. soubory nesmí být nevhodné (v osobní složce mohou být ale přenášeny jakékoliv soubory)
 2. soubory (i v osobní složce) by se měli týkat školy

7) Návštěvníci mají právo:

 1. dožadovat se (nejlépe VZKAZEM! nebo e-mailem) smazání čehokoli, co porušuje bod 1), pokud se to týká se jejich osoby

8) Administrátor má právo:

 1. odstranit jakékoliv texty bez předchozího upozornění, které porušují body 1) , 2), 4) nebo jsou I JINAK NEVHODNÉ, aby ochraňoval práva ostatních a udržoval morálku na tomto webu
REKLAMA: